پروژه ها

ساخت و راه اندازی خط تولید آجر

ساخت و راه اندازی خط تولید آجر

واردات ۵۰۰ تن آب اکسیژنه

واردات ۵۰۰ تن آب اکسیژنه

تامین سنگ گرانیت و تراورتن

تامین سنگ گرانیت و تراورتن

پروژه مناقصه مواد شیمیایی

پروژه مناقصه مواد شیمیایی

پروژه ساخت و نصب سوله

پروژه ساخت و نصب سوله

پروژه تامین گندم از روسیه به عراق

پروژه تامین گندم از روسیه به عراق