واردات ۵۰۰ تن آب اکسیژنه

slide-2feca5b
slide-f145459

نام پروژه:

واردات ۵۰۰ تن آب اکسیژنه

موقعیت جغرافیایی پروژه:

  • مبدا: کشور چین
  • مقصد: کشور ایران

نوع حمل و نقل:

حمل دریایی

توضیحات پروژه:

  • تحویل انبار مشتری در کرج
  • مدت اجرا پروژه:۳ ماه
  • گمرک ترخیص کننده: چابهار