پروژه مناقصه مواد شیمیایی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89
slide-0157ece
slide-5a8b3a3
slide-bb594d1

اهداف پروژه:

  • مناقصه مواد شیمیایی
    سود پرک، آب ژاول، اسید کلریدریک
  • مقدار هر ماده ۱۰۰۰ تن

موقعیت جغرافیایی پروژه:

کشور مقصد امارات

نوع حمل و نقل:

حمل زمینی و دریایی

فعالیت های اجرایی پروژه:

  • موضوع تامین، بسته بندی، حمل ترکیبی، ترخیص
  • بسته بندی پالت . IBS. بشکه فلزی
  • گمرک بندرعباس . جبل علی دبی

مدت اجرای پروژه:

  • مدت اجرا ۶ ماه
  • زمان شروع: شهریور ۹۸
  • زمان پایان:انتها اسفند ۹۸