واردات کالاهای خاص

واردات کالاهای خاص

یعنی واردات محصولاتی که خاص هستند و نیاز به مجوزهای خاص دارند مثل ،مجوز محیط زیست ، وزارت دفاع، انرژی اتمی و یا مجوزات ارگان های مرتبط با همان کالا.