صادرات تجهیزات سالن های مرغ تخم گذار

صادرات تجهیزات سالن های مرغ تخم گذار

در پرورش مرغ مادر شرایط محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است در این راستا مرغ‌ها می‌بایستی در سالن‌های تمیز، خشک، ضد عفونی شده با تهویه و نور کافی و بدون کوران هوا نگه داری شده و دمای سالن تغییرات زیادی نداشته باشد.

وقتی سالن‌ها سرد و مرطوب باشند مرغ‌ها کمتر غذا خورده و تولید کاهش می‌یابد.

با ما (شرکت حاتم تجارت آریا) همراه باشید تا سالنی استاندارد با قفس و تجهیزات کامل مرغداری در کشورهای عربی، صاحب بزرگ‌ترین کارخانه تولید تخم مرغ در جهان شوید.