صادرات مواد شیمیایی

صادرات مواد شیمیایی

مواد شیمیایی موادی با ترکیبی خاص هستند و ممکن است با تغییر فشار و حرارت به شکل‌های مختلف در آیند. مواد شیمیایی در سه نوع جامد، گاز و مایع وجود دارد این شرکت، کلیه مراحل امور صادراتی مانند: صدور پروفرما، تهیه و تدارک و بسته بندی، تعیین ارزش گمرکی، کسب مجوز صدور از سازمان‌های ذیربط، اظهار کالا به گمرک، عقد قرارداد حمل و بیمه، دریافت گواهی بازرسی کالا، صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدأ و در نهایت ارسال کالا را در حداقل زمان ممکن انجام می‌دهد.